Contact

Contact

delen op

Stichting Likeminds
de Wittenstraat 27-7
1052 AK Amsterdam
The Netherlands

Telefoon: 020 – 6894923
Fax: 020 – 4897482
E-mail: info@likeminds.nl

Kvk-Nummer: 34184296
RSIN nummer: 8117.19.546

Doneren?

Stichting Likeminds is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is het voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Het beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten, en de financiële balans van Likeminds is op te vragen via: info@likeminds.nl

De statutaire naam van Likeminds is Stichting Likeminds en heeft als doelstellingen 1. Het bevorderen van cultuurdeelname en cultuurbeleving onder jongeren, in het bijzonder hen die daar van huis uit niet toe worden gestimuleerd
2. Het bevorderen van de professionaliteit van jongeren in het domein van de podiumkunsten.

De stichting wordt structureel gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het project Decamerone wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN. Stichting Likeminds neemt de CAO Theater als richtlijn voor haar verloningsbeleid. Het rekeningnummer is NL04 RABO 0393828034, het KvK-nummer is 34184296 en het RSIN nummer is 8117.19.546.