Governance

Governance

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Likeminds en Stichting Non Profit Kapitalist bestaat uit
Pierre Ballings – voorzitter (cultureel adviseur)

Dianne Zuidema – penningmeester ( directeur Stadsschouwburg Amstelveen)

Lucien Kembel – lid (directeur Diligentia)

Wouter van Couwelaar – lid ( filmmaker)

Jennifer Muntslag – lid (schrijver, performer, presentatrice)

Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden niet onbezoldigd. Bestuurder-directeur verricht zijn werkzaamheden niet onbezoldigd.

Likeminds is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Financiering

Likeminds maakt deel uit van de landelijke basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.

Likeminds maakt deel uit van de Amsterdamse basisinfrastructuur (A-BIS) 2021-2024.