Team

Team

Likeminds heeft een omgangsvormen protocol en drie externe vertrouwenspersonen:

Pien van Gemert (06-17070605 / pien@coachingindecultuur.nl)
Bas Scholten (06-46518870/ bas@open-cultuur.nl)
Niranyana Jayamary (06-24942069 / info@niranyana.nl)

Likeminds wil als werkgever op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar taken om zorg en veiligheid te bieden aan haar medewerkers. Likeminds wil een organisatie en werkplek zijn waar iedereen zich op zijn/haar/hen gemak kan voelen en waar in openheid met elkaar gewerkt en gecommuniceerd kan worden.  Zij wil al bij het voorbereiden en uitvoeren van het beleid rondom arbeidsomstandigheden zich mede richten op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen in het werk en het stimuleren van gewenst gedrag.

Wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen of een onprettige/ingewikkelde werksituatie, kan deze voor een ‘luisterend oor’ en informatie contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersoon