Jaarrekening

financieel

Jaarrekening

Het complete beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële balans zijn op te vragen via info@likeminds.nl

Hieronder is de geconsolideerde jaarrekening 2019 te vinden.

Geconsolideerde jaarrekening Stichting Likeminds & stichting De Non Profit Kapitalist 2019

De gehele jaarrekening kan op verzoek worden toegezonden. Stuur hiervoor een mailtje naar info@likeminds.nl